Cartularia Broederschappen

Naam Johan Willem Venboit'sz.
Naam Derick van der Hautert
Naam Herman van Zandwyck
Naam Henrick van Weelderen
Naam Herman van Olmen Willem'sz.
Naam Johan Valkenborch
Naam Peter van Blitterswyck
Datum document 26/7/1432
Regestnummer D no. 140
Beschrijving (regest) Johan Willem Venboit'sz., onderrichter v. Nijm., aangesteld door Derick van der Hautert, burggraaf; Herman van Zandwyck en Henrick van Weelderen, schepenen aldaar. - Herman Willem'sz. van Olmen verkoopt een erftins van 56 grooten en 1 brabans, uit huizen van het Predikheeren-klooster te Nijm., aan Johan Valkenborch, als prov. van het Heilige Geest-huis. Waring ook door Peter van Blitterswyck. Gegeven int jair ons Heren M CCCC twe ende dartich des anderen daeges nae sunte Jacobs dach apostoli.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 106
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794