Cartularia Broederschappen

Naam Ryquijn van Opwick
Naam Johan Sob
Naam Aelbert ter Moelen
Naam Johan van Boeningen
Naam Johan van Valkenborch
Naam Evert Roggen
Naam Johan Duchterix
Naam Gerit Leven'sz.
Datum document 12/6/1439
Regestnummer D no. 149
Beschrijving (regest) Ryquijn van Opwick, richter te Ghent; Johan Sob en Aelbert ter Moelen, schepenen aldaar. - Johan van Boeningen erkent schuldig te zijn aan Johan van Valkenborch, als prov. van het Heilige Geest-huis, 500 Frankische schilden, op St. Jan e.k. te betalen, waarvoor hij ten onderpand gesteld heeft een stuk lands in 't schependom van Ghent; een erftins van 1 Fr. s. en 1 Rijnsche gulden, uit 't huis van Evert Roggen; een van 1 Merck, uit de goederen van Johan Duchterix; en een van 1 pond, uit die van Gerit Leven'sz.; al hetgeen bij niet-betaling terstond vervalt aan het Heilige Geest-huis. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende negen ende dertich ipso die Odulphi.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 178 verso
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Velden met een zijn verplichte velden.