Cartularia Broederschappen

Naam Rueloff Huysrait
Naam Willem van Apelteren
Naam Aelbert van Redinchaven
Naam Johan van Heze Willem'sz.
Naam Griet Biesman
Naam Henrick Biesman
Naam Johan Valkenborch
Naam Derick Byesman
Datum document 22/2/1441
Regestnummer D no. 154
Beschrijving (regest) Rueloff Huysrait, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Willem van Apelteren, burggraaf; Aelbert van Redinchaven en Johan Willem'sz. van Heze, schepenen aldaar. - Griet, dochter van wijlen Henrick Biesman, verkoopt een erftins van 2 Frankische schilden, uit haar huis aan de Kriekenbeexgasse, aan Johan Valkenborch, als prov. van het Heilige Geest-huis. Waring ook door Derick Byesman. Gegeven int jair ons Heren M CCCC een ende tveertich op sunte Peters avont ad Cathedram.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 89 verso
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794