Cartularia Broederschappen

Naam Derick van Velar Baers
Naam Johan van Redinchaven
Naam Willem Gerit'sz. die Roever
Naam Stijn Gerit'sz. die Roever
Naam Johan Valkenborch
Datum document 8/10/1444
Regestnummer D no. 157
Beschrijving (regest) Derick Baers van Velar en Johan van Redinchaven, schepenen v. Nijm. - Willem die Roever Gerit'sz. en Stijn, zijn vrouw, geven een erfpacht van 8 ¼ Arnh. hertoch Arnts gulden (in '34 gemunt), uit een stuk lands, "Mysers Camp", in de Byesen, aan Johan Valkenborch, als prov. van het Heilige Geest-huis. Gegeven int jair ons Heren M CCCC vier ende veertich op sunte Dyonijs avont martiris.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 140
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794