Cartularia Broederschappen

Naam Seger van Redinchaven
Naam Johan tot Hoemen van Groesbeke
Naam Peter Gerit'sz. Vighe
Naam Johan van Redinchaven
Naam Derick van den Berghe
Naam Nell van den Berghe
Naam Laurens Gaert'sz.
Datum document 3/9/1446
Regestnummer D no. 159
Beschrijving (regest) Seger van Redinchaven, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Johan van Groesbeke, heer tot Hoemen, burggraaf; Peter Vighe Gerit'sz. en Johan van Redinchaven, schepenen aldaar. - Derick van den Berghe en Nell, zijn vrouw, verkoopen een huis in de Kriekenbeexgasse, aan Laurens Gaert'sz. Gegeven int jair ons Heren M CCCC sess ende veertich des saterdaeges nae sunte Jelis dach abbatis.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 90 verso
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794