Cartularia Broederschappen

Naam Johan van Boeningen
Naam Johan Moenick
Naam Johan Valkenborch
Naam Lysbeth Valkenborch
Naam Clais Collert
Datum document 28/6/1447
Regestnummer D no. 161
Beschrijving (regest) Johan van Boeningen en Johan Moenick, erfpachters. - Johan Valkenborch en Lysbeth, zijn vrouw, geven een erfpacht van 4 Frankische schilden, uit een stuk lands in Wynssen, "den haefacker", en een van 3 Fr. s., uit een stuk lands in Boeningen in den Balmert, in erfwissel aan Clais Collert, als prov. van het Heilige Geest-huis. Gegeven int jair ons Heren M CCCC soeven ende veertich op sente Peters ende Pauwels avont apostolorum.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 157 verso
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794