Cartularia Broederschappen

Naam Johan van Redinchaven
Naam Peter Gerrits'sz. Vige
Naam Wiilem van Zandwick Tengnaegel
Naam Gysbert van Weelderen
Naam Lymnod Vuyden
Naam Johan Vuyden
Naam Laurens Gaert'sz.
Datum document 19/6/1450
Regestnummer D no. 165
Beschrijving (regest) Johan van Redinchaven, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Peter Vige Gerit'sz., burggraaf; Willem Tengnaegel van Zandwick en Gysbert van Weelderen, schepenen aldaar. - Lymmod, dochter van wijlen Johan Vuyden, geeft een erfpacht van 1 malder rogge, van een van 3 m. r., uit een erf "Duvensteyn" in den Nederenbossche, aan Laurens Gaert'sz., als prov. van het Heilige Geest-huis. Gegeven int jair ons Heren M CCCC ende vyftich des vrydaeges nae sunte Vijts dach martiris.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 148
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794