Cartularia Broederschappen

Naam Henrick van Have
Naam Willem van Zandwyck Tengnaegell
Naam Heymerick van Herwarden
Naam Margriet van Heeze
Naam Henrick van Oss
Naam Herman van Everdingen
Datum document 20/5/1451
Regestnummer D no. 168
Beschrijving (regest) Henrick van Have, richter tusschen Maesse ende Waele; Willem Tengnaegell van Zandwyck en Heymerick van Herwarden, gerichtslieden. - Margriet van Heeze erkent een eftins van 25 Frankische schilden uit al hare goederen te Puyflick, haar opgekomen door doode van joncfr. Henrick van Oss, schuldig te zijn aan Herman van Everdingen, ten behoeve van het Heilige Geest-huis; terwijl bij niet betaling die goederen terstond vervallen aan het Heilige Geest-huis. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert een ende vyftich des naesten donredages nae sunte Servaes dach martiris et episcopi.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 170
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794