Cartularia Broederschappen

Naam Aelbert van Redinchaven
Naam Willem van Redinchaven
Naam Johan die Hoige
Naam Wilem van Zandwyck Tengnaegell
Naam Hermen van Everdingen
Naam Rueloff van Bomel
Datum document 11/12/1451
Regestnummer D no. 170
Beschrijving (regest) Aelbert van Redinchaven en Willem van Redinchaven, schepenen v. Nijm. - Johan die Hoige erkent een huis en ledig erf, strekkende tot den muur "Gevel", voor een erftins van 3 Frankische schilden, ontvangen te hebben van Willem Tengnaegell van Zandwyck en Hermen van Everdingen, als provis. van het Heilige Geest-huis. Consent van Rueloff van Bomel, als conventuaal van het Augustijner-klooster te Wezell, en terminarius te Nijm., als overtinsheer. Gegeven int jair ons Heren M CCCC een ende vyftich des saterdages nae Onser Liever Vrouwen dach conceptionis.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 13 verso
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794