Cartularia Broederschappen

Naam Aelbert van Redinchaven
Naam Wolter van Huet
Naam Claes Frederix'sz.
Datum document 13/11/1452
Regestnummer D no. 174
Beschrijving (regest) Aelbert van Redinchaven en Wolter van Huet, schepenen v. Nijm. - Claes Frederix'sz. erkent een stuk lands in de Nyerheiden, tusschen de Gruenstege en die Hey, voor een erfpacht van 2 malder rogge, ontvangen te hebben van het Heilige Geest-huis. Gegeven int jair ons Heren M CCCC twe ende vyftich op sunte Brictius dach episcopi.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 134
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794