Cartularia Broederschappen

Naam Anzem van den Berge
Naam Johan van der Weyden
Naam Ment Hoddeken
Naam Johan Hoddeken
Naam Hermen van Everdingen
Datum document 11/4/1454
Regestnummer D no. 176
Beschrijving (regest) Anzem van den Berge en Johan van der Weyden, schepenen v. Nijm. - Ment, wede Johan Hoddeken, geeft een erftins van 2 pond 5 schellingen, uit haar deel in een huis bij den Honsborch, aan Hermen van Everdingen, als prov. van het Heilige Geest-huis; en betaalt hem een termijn. Gegeven int jair ons Heren M CCCC vier ende vyfftich des donredaeges nae den heiligen sonnendach in den vasten als men singet Judica.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 181 verso
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794