Cartularia Broederschappen

Naam Werner van Heze
Naam Steven Bonckelweert
Naam Willem van Zandtwick Tengnagel
Naam Herman van Everdingen
Naam Waltert van Oss
Naam Wllem Deenken'sz. van Deynsen
Datum document 10/10/1454
Regestnummer D no. 177
Beschrijving (regest) Werner van Heze en Steven Bonckelweert, erfpachters. - Willem Tengnagel van Zandtwick en Herman van Everdingen, als provis. van het Heilige Geest-huis, geven een stuk lands "Plichskamp" aan "die buels meer"; een stuk lands "die huys mergen" naast den gemeenen boomgaard, in Puyflick, vroeger van Waltert van Oss, voor een erfpacht van 16 Frankische schilden (te betalen uit dat land en een stuk gen. "opter weiden tot Puyflick"), in erfpacht aan Willem van Deynsen Deenken'sz. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert vier ende vijftich op sunte Victors dach.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 172
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794