Cartularia Broederschappen

Naam Aelbert van Redinchaven
Naam Willem van Redinchaven
Naam Laurens Gaert'sz.
Naam Geertruyt Gaert'sz.
Naam Griet van Heze
Datum document 11/10/1454
Regestnummer D no. 178
Beschrijving (regest) Aelbert van Redinchaven en Willem van Redinchaven, schepenen v. Nijm. - Laurens Gaert'sz. en Geertruyt, zijn vrouw, erkennen een huis, waarin vroeger Griet van Heze woonde en stierf, bij 't St. Anthonie-kerkhof, voor een jaartins van 4 Frankische schilden, voor hun leven, ontvangen te hebben van het Heilige Geest-huis; op voorwaarde, dat na hun beider dood 't huis weer terug valt aan het Heilige Geest-huis. Gegeven int jair ons Heren M CCCC vier ende vyftich des anderen dages nae sunte Victoers dach martiris.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 79 verso
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794