Cartularia Broederschappen

Naam Aelbert van Bemmell
Naam Claes Claes'z. Vige
Naam Derick Viervant
Naam Johan Viervant
Datum document 27/7/1459
Regestnummer D no. 186
Beschrijving (regest) Aelbert van Bemmell en Claes Vige Claes'z., schepenen v. Nijm. - Derick Viervant erkent een huis voor een erftins van 4 ½ Frankische schild ontvangen te hebben van A. v. B. en Johan Viervant, als provis. van het Heilige Geest-huis. Gegeven int jair ons Heren M CCCC negen ende vyftich op sunte Panthaleoens avont martiris.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 81
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794