Cartularia Broederschappen

Naam Johan van der Weyden
Naam Johan Rait
Naam Elizabeth van Daern
Naam Henric van Daern
Naam Henrick van Daern
Naam Aelbert van Bemmell
Naam Aelbert Gerit'sz.
Datum document 25/6/1460
Regestnummer D no. 188
Beschrijving (regest) Johan van der Weyden en Johan Rait, schepenen v. Nijm. - Elizabeth, wede Henric van Daern, en Henrick van Daern, haar zoon, erkennen een huis, aan de Ottengasse, strekkende tot 't St. Anthonie-kerkhof, voor een erftins van 3 Frankische schilden, ontvangen te hebben van Aelbert van Bemmell en Aelbert Gerit'sz., als provis. van het Heilige Geest-huis. Gegeven int jair ons Heren M CCCC ende tsestich des anderen dages nae sunte Johans dach Baptist te Midzoemer.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 76 verso
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794