Cartularia Broederschappen

Naam Johan van Redinchaven
Naam Peter Gerit'sz. Vige
Naam Gysbert van Weelderen
Naam Engelbrecht Butken
Naam Aelbrecht van Redinchaeven
Naam Fye van Redinchaeven
Naam Celis Celen'sz.
Naam Johan Moenick
Naam Aelbert van Bemmell
Naam Aelbert Gerit'sz.
Datum document 5/8/1462
Regestnummer D no. 190
Beschrijving (regest) Johan van Redinchaven, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Peter Vige Gerit'sz., burggraaf; Gysbert van Weelderen en Engelbrecht Butken, schepenen aldaar. - Aelbert van Redinchaeven en Fye, zijn vrouw, verkoopen een schuur, op den Gruytberch, aan Celis Celen'sz. Waring ook door Johan Moenick. Consent van Aelbert van Bemmell en Aelbert Gerit'sz., als provis. van het Heilige Geest-huis. Gegeven int jair ons Heren M CCCC twe ende tsestich op sunte Sixtus avont pape et martiris.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 101
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794