Cartularia Broederschappen

Naam Johan van Redinchaven
Naam Peter Gerit'sz. Vige
Naam Johan van der Weiden
Naam Alart van Bemmell
Naam Mett van Myrler
Naam Peter van Myrler
Naam Henric van Peersingen
Naam Albert van Bemmel
Naam Aelbert Gerit'sz.
Datum document 17/11/1462
Regestnummer D no. 191
Beschrijving (regest) Johan van Redinchaven, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Peter Vige Gerit'sz., burggraaf; Johan van der Weiden en Alart van Bemmell, schepenen aldaar. - Mett, wede Peter van Myrler, geeft een erftins van 2 Frankische schilden, uit 't huis van Henric van Peersingen, buiten de Borchpoerte, in de Hyrtstegen, (met 't recht van afkoop voor 50 Fr. s.) aan Albert van Bemmel en Aelbert Gerit'sz., als provis. van het Heilige Geest-huis. Gegeven int jair ons Heren M CCCC twee ende tsestich des guedesdaeges nae sunte Brictius dach episcopi.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 64
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794