Cartularia Broederschappen

Naam Johan van Redinchaven
Naam Henrick van Bylant
Naam Johan van der Weyden
Naam Hubert van Lienen
Naam Reynken Herynck
Naam Aleidt Herynck
Naam Egbert Droeghscheerres Jan'sz.
Naam Gadert Dunnyt
Datum document 18/10/1466
Regestnummer D no. 204
Beschrijving (regest) Johan van Redinchaven, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Henrick van Bylant, burggraaf; Johan van der Weyden en Hubert van Lienen, schepenen aldaar. - Reynken Herynck en Aleydt, zijn vrouw, geven een erftins van 3 Frankische schilden, van een van 6, uit 't huis van Egbert Jan'sz. Droeghscheerres, boven in de Hezelstraeten, strekkende tot 't "ghesken", aan Gadert Dunnyt, als prov. van het Heilige Geest-huis; onder voorwaarde van missen voor die 3 Fr. s. en ½ Rijnsche gulden, en verdere bedingen. Bij verzuim komt de tins aan het Heilige Kruis. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert sess ende tsestich op sunte Lucas dach evangeliste.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 9
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794