Cartularia Broederschappen

Naam Derick van der Hautert
Naam Derick van Zandwick Tengnagel
Naam Johan Vige
Naam Reyner van Oss
Naam Aelbert van Bemmel
Naam Johan van der Weyden
Naam Gaert Dunnyt
Datum document 29/7/1467
Regestnummer D no. 210
Beschrijving (regest) Derick van der Hautert en Derick Tengnagel van Zandwick, schepenen v. Nijm. - Johan Vige, pastoor, en Reyner van Oss, priester, voor zich en als provis. van de priesters-beneficianten in de St. Stevens-kerk, en Aelbert van Bemmel, Johan van der Weyden en Gaert Dunnyt, als provis. van het Heilige Geest-huis, schelden elkaar alle van elkaar over en weer te vorderen tinsen kwijt. Gegeven int jair ons Heren M CCCC soeven ende tsestich des anderen daeges nae sunte Panthaleoens dach martiris.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 184
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794