Cartularia Broederschappen

Naam Johan van Redinchaven
Naam Henrick van Bylant
Naam Derick van Zandwyck Tengnagell
Naam Henrick van Lynden Collert
Naam Bernt Heyden
Naam Henrick Heyden
Naam Gaert Dunnyt
Datum document 7/3/1468
Regestnummer D no. 213
Beschrijving (regest) Johan van Redinchaven, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Henrick van Bylant, burggraaf; Derick Tengnagell van Zandwyck en Henrick Collert van Lynden, schepenen aldaar. - Bernt Heyden en Henrick, zijn vrouw, verkoopen een erftins van 6 overl. Rijnsche guldens, uit 2 huizen naast elkaar, opten Wyer, aan de Vynckegasse, aan Gaert Dunnyt, als prov. van het Heilige Geest-huis. Een tins uit die huizen aan den rector van 't St. Nicolaas-altaar in de St. Stevens-kerk. Gegeven int jair ons Heren M CCCC acht ende tsestich des maenendages nae den heiligen sonnendach in den vasten als men singet Invocavit.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 34 verso
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794