Cartularia Broederschappen

Naam Johan van Redinchaven
Naam Henric van Bylant
Naam Deric van Zandwick Tengnagell
Naam Claes Vige
Naam Claes Virom
Naam Reyner van Oss
Naam Jacob Venboit
Naam Gaert Dunnyt
Datum document 26/3/1468
Regestnummer D no. 214
Beschrijving (regest) Johan van Redinchaven, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Henrick van Bylant, burggraaf; Derick Tengnagell van Zandwick en Claes Vige, schepenen aldaar. - Claes Virom, Reyner van Oss en Jacob Venboit, priesters, als procurators der priestersbeneficianten in St. Steven, verkoopen een erftins van 15 schellingen, uit 't huis van het Heilige Geest-huis, buiten de Borchpoirte, aan den weg naar Ubbergen (zie No. 212), aan Gaert Dunnyt, als prov. van het Heilige Geest-huis. Gegeven int jair ons Heren M CCCC acht ende tsestich des saterdaeges nae den sonnendach in den vasten als men synght Oculi.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 109
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794