Cartularia Broederschappen

Naam Johan van Heze
Naam Wolter van Huet
Naam Hill van Beeck
Naam Johan van Beeck
Naam Johan van der Weyden
Naam Johan van Redinchaven
Datum document 16/10/1469
Regestnummer D no. 222
Beschrijving (regest) Johan van Heze en Wolter van Huet, schepenen v. Nijm. - Hill, wede Johan van Beeck, erkent schuldig te zijn aan Johan van der Weyden, als prov. van het Heilige Geest-huis, 50 overl. Rijnsche guldens, op aanmaning te betalen, te peinden uit een huis in de Stryckstraeten, en al hare andere goederen in 't Schependom v. N. Waarna Johan van Redinchaven, onderrichter v. Nijm., met partijen de vormen der peindung verrichtte. Gegeven int jair ons Heren M CCCC negen ende tsestich des maenendages nae sunte Victoers dach martiris.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 53
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794