Cartularia Broederschappen

Naam Johan van Redinchaven
Naam Henrick van Bylant
Naam Seger van Redinchaven
Naam Engelbrecht Butken
Naam Stijn Aldekirck
Naam Johan Aldekirck
Naam Johan van Zallant
Datum document 3/4/1470
Regestnummer D no. 223
Beschrijving (regest) Johan van Redinchaven, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Henrick van Bylant, ridder, burggraaf; Seger van Redinchaven en Engelbrecht Butken, schepenen aldaar. - Stijn, wede Johan Aldekirck, geeft een huis in de Lomberderstrait; 2 huizen naast elkaar in de Hyrtstegen, strekkende tot de nieuwe gracht; en een stuk lands tusschen de nieuwe en de oude gracht (uit alle 4 tinsen), aan Johan van Zallant, als prov. van het Heilige Geest-huis. Gegeven int jair ons Heren M CCCC ende tsoeventich des dynxtdages nae den heiligen sonnendach in den vasten als men synght Letare Jherusalem.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 67 verso
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794