Cartularia Broederschappen

Naam Johan Dass
Naam Reynken Hoyman
Naam Henrick Taeck
Naam Beerte Dass
Datum document 17/9/1470
Regestnummer D no. 227
Beschrijving (regest) Johan Dass, Reynken Hoyman en Henrick Taeck, als zaickwalde, - erkennen schuldig te zijn aan de provis. van het Heilige Geest-huis, 80 overl. Rijnsche guldens binnen een maand na 't overlijden van J. D. en eveneens 80 ov. R. g. binnen een maand na 't overlijden van Beerte, J. D.'s vrouw, te betalen. Bij verzuim beloven zij op aanmaning in te zullen leisten in Nijm. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende tsoeventich op sunte Lamberts dach episcopi.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 74
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794