Cartularia Broederschappen

Naam Johan van der Weyden
Naam Hermen van Machgeren
Naam Hyll van Est
Naam Arnt van Est
Naam Goessen van Wachtendonck
Datum document 20/2/1472
Regestnummer D no. 231
Beschrijving (regest) Johan van der Weyden en Hermen van Machgeren, schepenen v. Nijm. - Hyll, wede Arnt van Est, en Goessen van Wachtendonck geven al hun recht op een huis in de Hezelstraet, aan 't Heilige Geest-huis. Gegeven int jair ons Heren M CCCC twee ende tsoeventich des donredaechs nae den heiligen sonnendach in den vasten als men singet Invocavit.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 2
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794