Cartularia Broederschappen

Naam Rueloff van Aefferden
Naam Claes Claes'z. Vighe
Naam Claes Vige
Naam Heymerick van Zandwyck
Naam Elizabeth van Zandwyck
Naam Henrick Tymmar
Datum document 17/7/1476
Regestnummer D no. 244
Beschrijving (regest) Rueloff van Aefferden, richter te Nijm.; Claes Vighe Claes'z. en Claes Vige, schepenen v. Nijm. - Heymerick van Zandwyck en Elizabeth, zijn vrouw, verkoopen een erftins van 1 "nye Rider gulden", uit hun 2 huizen, naast elkaar, in de Vynckengass, aan Henrick Tymmar, als prov. van het Heilige Geest-huis. Gegeven int jair ons Heren M CCCC sess ende tsoeventich op sunte Allexius dach confessoris.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 39
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794