Cartularia Broederschappen

Naam Claes Vighe
Naam Ruthger van Wyenhaven
Naam Johan Florens'z.
Naam Truy Florens'z.
Naam Henrick Tymmer
Datum document 10/3/1477
Regestnummer D no. 246
Beschrijving (regest) Claes Vighe en Rutgher van Wyenhaven, schepenen v. Nijm. - Johan Florens'z. en Truy, zijn vrouw, erkennen een huis in de Korte Borchstrait, voor hun leven, voor een erftins van 2 ½ Frankische schild, ontvangen te hebben van Henrick Tymmer, als prov. van het Heilige Geest-huis; mits zij verbeteringen aanbrengen; terwijl 't huis na den dood van den langstlevende terugvalt aan 't Heilige Geest-huis. Gegeven int jair ons Heren M CCCC soeven ende tsoeventich des maenendages nae den heiligen sonnendach in den vasten als men singet Oculi.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 63
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794