1478 Gemeente Bemmel (1936) 1940 - 2000 (2006)


Rubriek: 1.2.3.2.4.1.4 Haalderen
VerwervingIn december 2011 is het archief overgeplaatst naar het Regionaal Archief Nijmegen. In 2014 vond de formele overbrenging plaats.
AanvullingenIn 2017 zijn de uitbreidings- en bestemmingsplannen aangevuld met gewaarmerkte stukken uit het archief van de Provincie Gelderland. In 2019 is het wapendiploma gemeente Bemmel overgebracht.
SelectieDe gemeente Bemmel, vanaf 2001 Lingewaard, vernietigde archiefstukken op grond van de vastgestelde vernietigingslijsten voor gemeentelijke archiefbescheiden. Overzichten van vernietigde dossiers zijn opgenomen in het archief (inv. nr. 1640) en in het archief van de gemeente Lingewaard. Bij de bewerking in 2012-2013 is geen selectie meer toegepast.
OrdeningHet archief is een zaaksgewijs geordend code-archief. De basisarchiefcode van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is vanaf 1940 gehanteerd als ordeningsstelsel voor de dossiers. De code uit 1992 is als laatste gebruikt bij de toepassing van het dossiersysteem Filetrak als toegang op het archief. Die code is dan ook bij de bewerking in 2012-2013 als leidraad gebruikt. De classificatienummers zelf zijn vervallen en vervangen door rubrieken. Dossiers met al te gedetailleerde classeringen zijn in voorkomende gevallen in algemenere rubrieken geplaatst. De series vergaderstukken van het gemeentebestuur, de registers burgerlijke stand, bevolking en kadaster alsmede de serie tekeningen en kaarten zijn op code opgenomen in de inventaris. In 1997 waren belangrijke series notulen en financiële bescheiden uit de periode 1940- ca 1990 aan het oud-archief Bemmel 1812-1939 toegevoegd. Deze zijn bij de bewerking van de Bemmelse archieven in 2012-2013 opgenomen in het archief 1940-2000. Dossiers waarin stukken zijn aangetroffen van vóór 1939 en die niet te splitsen waren, zijn beschreven in het archief 1940-2000. In het archief 1812-1939 is dan een verwijzing opgenomen. Enkele mappen bevatten stukken van na 1 januari 2001. Het betreft zaken die pas na de opheffing van de gemeente Bemmel zijn afgerond, maar uitsluitend betrekking hebben op de oude gemeente. Bij de bewerking is de oorspronkelijke nummering van de dossiers zoveel mogelijk gehandhaafd. Soms zijn stukken uit meerdere dossiers samengevoegd, waardoor nummers zijn vervallen. Ook zijn sommige mappen gesplitst, waarbij een deel het oude dossiernummer behield en het andere gedeelte een nieuw nummer kreeg. De dossiers betreffende aan- en verkopen door het Grondbedrijf zijn ooit verweven geraakt met de secretariedossiers en zijn daar bij de bewerking in 2012-2013 niet meer van gescheiden. Ook de dossiers gevormd in het kader van de administratie voor het Woningbedrijf zijn niet gescheiden van dit archief. Op de serie bouwvergunningen is een nadere toegang (index) op plaats, straatnaam en huisnummer gemaakt.
BronnenJaarverslagen van de Provinciale Archiefinspectie Gelderland, 1929-2001.
Buurman, D.J.G., 'Schets van de opeenvolgende bestuursinstellingen in Gelderland voor de invoering van de provinciale wet van 1850'. Bijdragen en Mededelingen der vereniging Gelre / 57 (1958), blz. 25-30.
Hemmen, F. van, Motor van het dorpsleven. Historische schets van de Gemeente Bemmel, 1818-1999, Bemmel 2000.
Kocken, M.J.A.V., Van stads- en plattelandsbestuur naar gemeentebestuur: proeve van en geschiedenis van ontstaan en ontwikkeling van het Nederlandse gemeentebestuur tot en met de Gemeentewet van 1851, Den Haag 1973.
Martens van Sevenhoven, A.H., Schets van de Geschiedenis der burgerlijke gemeenten in Gelderland voor de invoering der Gemeentewet van 1851, in; Gelre. Bijdragen en Mededelingen, deel XXIV, Arnhem 1921. p. 1-50.
Sloet, L.A.J.W., Bijdragen tot de kennis van Gelderland, Arnhem 1852.
Meer, Ad van der, en Onno Boonstra, Repertorium van Nederlandse gemeenten vanaf 1812. DANS Data Guide, 2011.
Wolters, J., De gemeente Bemmel in het land van Overbetuwe. Geschiedenis van een vijf-dorpengemeenschap, Bemmel 1954.