747 Gemeente Ubbergen 1811 - 1935 1811 - 1935


Rubriek: 1.2.2.04.2 Burgerlijke stand
Serie: 891-901 Registers van akten van huwelijken en echtscheidingen; met jaarlijkse en tienjaarlijkse tafels, 1813 - 1924, 11 band
Voorwaarden voor raadplegingAan de openbaarheid van enkele archiefbescheiden zijn beperkingen gesteld ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Deze beperkingen, vermeld in een nota bene bij de desbetreffende beschrijvingen, gelden de akten van de burgerlijke stand (op grond van het Burgerlijk Wetboek, artikel 17a, lid 1), de persoons- en archiefkaarten met bijbehorende hulpregisters (op grond van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, art. 97 - 100) en een aantal andere archiefbestanddelen (op grond van de Archiefwet 1995, artikel 15, lid 1, sub a).
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.

Om een archiefstuk in de studiezaal van het archief aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Alleen opeenvolgende inventarisnummers kunnen op één aanvraagbriefje ingevuld worden.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 747 Gemeente Ubbergen 1811 - 1935 1811 - 1935, inventarisnummer ….

VERKORT:
RAN, verkorte titel archief, inv.nr. ….