747 Gemeente Ubbergen 1811 - 1935 1811 - 1935


Rubriek: 1.2.2.04.2 Burgerlijke stand
Serie: 891-901 Registers van akten van huwelijken en echtscheidingen; met jaarlijkse en tienjaarlijkse tafels, 1813 - 1924, 11 band
Archiefvormer
Geautoriseerde naamGemeente Ubbergen
Andere namenSchoutambt Ubbergen (1818-1825)
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingOverheid
Datering1818-2014
PlaatsBeek, gem. Berg en Dal
Beek, gem. Berg en Dal Rijksstraatweg 139
RechtsvormGemeente
 Zie uitgebreide beschrijving in Kennisbank Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Voorganger(s)Gemeente Beek en Ubbergen
Gemeente Ooij en Persingen
Opvolger(s)Gemeente Berg en Dal
Archiefvormer
Geautoriseerde naamGemeente Beek en Ubbergen
Andere namenCommune de Beek et Ubbergen (1810-1813)
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingOverheid
Datering1810-1817
PlaatsBeek, gem. Berg en Dal
RechtsvormGemeente
 Zie uitgebreide beschrijving in Kennisbank Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Opvolger(s)Gemeente Ubbergen
Archiefvormer
Geautoriseerde naamGemeente Ooij en Persingen
Andere namenCommune d'Ooij et Persingen (1810-1813)
Mairie d'Ooij et Persingen (1810-1813)
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingOverheid
Datering1810-1817
PlaatsOoij
RechtsvormGemeente
 Zie uitgebreide beschrijving in Kennisbank Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Opvolger(s)Gemeente Ubbergen
Geschiedenis van het archief1936-1985
Huisvesting en archiefbeheer.
De kwaliteit van de archiefbewaarplaats liet in 1936 al te wensen over. De provinciale inspecteur meldde in zijn verslagen over 1939 en 1941 : "De in 1936 gemaakte verbouwingsplannen van het gemeentehuis zijn opnieuw in overweging." en : "Er is niets veranderd sinds de vorige inspectie. Alleen een doelmatige verbouwing van het gemeentehuis zal tot een goede berging van het archief kunnen leiden."
De Tweede Wereldoorlog had geen grote gevolgen voor het gemeentelijk archief. Bij de verplichte evacuatie in november 1944 kon het archief niet naar elders worden overgebracht, zodat het onbeheerd in het gemeentehuis moest achterblijven. Daarna gebruikten geallieerde militairen het gemeentehuis als huisvesting. In juli 1945 bleek het archief in een wanordelijke toestand te verkeren. Men kon toen nog niet overzien of er stukken waren verdwenen.

De provinciale archiefinspecteur hield de ontwikkelingen van het archiefbeheer bij de gemeente bij. In zijn jaarverslagen houdt hij het oppervlakkig :
1947: het archief bleek enige oorlogsschade te hebben. Het was behoorlijk geordend en verkeerde in goede staat.
1949: In het gemeentehuis te Beek werd gelijkvloers een kluis ontworpen voor het belangrijkste deel van het archief en in de kelder nog een tweede kluis voor de archivalia van minder gewicht.
1951: De beide archiefkluizen kwamen gereed. Het archief stond er keurig in opgesteld en was voortreffelijk verzorgd.
1962 - 1965: De kluis in de kelder had een te hoge vochtigheidsgraad, de elektrische leidingen voldeden niet en er stonden met zuur gevulde apparaten in de kluis.

In de jaarverslagen wordt geen melding gemaakt van wanorde, achterstanden in de bewerking of anderszins gebrekkig beheer van het gemeentelijk archief.

Een rapport van de districtsregistrator van de VNG uit 1967 over de archiefverzorging liet aan duidelijkheid echter niets te wensen over: "Sinds de invoering van het registratuurstelsel VNG in 1935 is vrijwel niets gedaan aan het vernietigen van de daarvoor in aanmerking komende stukken. Het gevolg is dat zich in de archiefbewaarplaats een dergelijke hoeveelheid bescheiden bevindt, dat het zelfs vrijwel onmogelijk is tot een enigszins overzichtelijke plaatsing van de archiefdozen te komen."
Het semi-statische archief had dringend een algehele saneringsbeurt nodig en moest hoognodig geïnventariseerd worden. Met nadruk werd aangedrongen op een eerste grondige zuivering van het archief. Deze aanbevelingen werden ter harte genomen, waarschijnlijk alleen al omdat door opschoning zoveel ruimte gewonnen kon worden, dat uitbreiding van de archiefbewaarplaats daardoor voorkomen kon worden.
Het secretariearchief van na 1935 werd - gedurende twee jaar overwerken - herordend.
Op een verzoek om een zgn. incidentele machtiging tot vernietiging in 1968 gaf de minister van Binnenlandse Zaken toestemming tot vernietiging van alle meer dan zes jaar oude kohieren van gemeentelijke straat- riool-, baat- en hondenbelasting. Vernietiging van de tussen tien en veertig jaar oude bijlagen van de gemeenterekening werd geweigerd.

Men onderscheidde in 1967 in de archiefbewaarplaats de volgende gemeentelijke archieven:
- het oud archief van vóór 1935
- het (secretarie) archief van na 1935
- het archief van het woningbedrijf
- het gedeponeerde archief van het burgerlijk armbestuur

In 1974 / 1975 werden plannen gemaakt voor uitbreiding van het gemeentehuis. Aangezien de archiefbewaarplaats daarvoor gedeeltelijk moest worden afgebroken, werd het archief tijdelijk ondergebracht in het pand Rijksstraatweg 110, in een van de gebouwen van Internaat Pius XII. De nieuwe ruimten ter bewaring van de archieven werden in 1977 in gebruik genomen. De provinciale archiefinspecteur toonde zich de jaren daarna tevreden met het beheer.