1399 Sint-Nicolaas Gasthuis ≤ 1330 - 1592


1.1.1.1 Algemeen


Bestanddelen
Cartularium, register met afschriften van akten uit de periode 1509-1592, ontvangen door de rentmeester Otth Pouwels, 1584 - 1592, 1 deel
Legger van eigendommen, [circa 1435], 1 deel
'Pachtboek', register van verpachte boerderijen en landerijen, en verhuurde huizen van het Sint-Nicolaas Gasthuis (1566-1592) en het Oud-Burgeren Gasthuis (1592-1647), 1566 - 1647,