196 Familie Weve 1839 - 1997


1.3.2.1 Persoonlijk leven


Bestanddelen
Prent van zijn eerste H. Communie, 1864, 1 stuk
Diploma betreffende zijn lidmaatschap van het Delftsche Studenten Corps, 1869, 1 stuk
Oorkonden betreffende het gewoon en het buitengewoon lidmaatschap van het Koninklijk instituut van ingenieurs te Den Haag, 1872 , 1877, 1 omslag
Diploma civiel ingenieur, 1873, 1 stuk
Diploma bouwkundig ingenieur, 1874, 1 stuk
Fotoboek van de reis naar Italië in verband met zijn studie als architect, 1876, 1 deel
Gedicht 'Van eenen Ridder, een Maagdelijn en eenen Drake' van Herman Schaepman, aangeboden door G.W. van Heukelum aan J.J. Weve tijdens zijn verblijf te Jutphaas, 1884, 1 katern
Schetsboek met los inliggende potloodschetsen van hun kinderen Frans, Karel en [...] Weve, [1892], 1 deel
Losse stempels met initialen van J.J. Weve, [circa 1900], 1 omslag
Foto van M.J.A. van Heukelum, [circa 1900], 1 stuk
Oorkonde betreffende het lidmaatschap van de Derde Orde van de Heilige Dominicus te Nijmegen op naam van broeder Thomas, 'in de wereld', 1900, 1 stuk
Portretfoto's van J.J. Weve, 1911 - 1942, 1 omslag
Foto van J.J. Weve met een boek zittend in een stoel, [circa 1925], 1 stuk
Oorkonde betreffende het lidmaatschap van mevrouw Weve-Terwindt van het Liefdewerk ter eere van de H. Theresia van het kindje Jesus, 1926, 1 stuk
Briefkaart aan J.J. Weve van twee van zijn kinderen, 1927, 1 stuk
Borderel ten behoeve van J.J. Weve ten laste van toonkunstenaar F.B.P. Hillen en zijn vrouw E. Schiefelbusch, beiden te Arnhem, betreffende een schuldbekentenis met hypotheekstelling op de woning Villa Silvanus aan de Tivolilaan te Arnhem; met brandverzekeringsverklaring van genoemde woning, 1929, 1 omslag
Ingelijste portretfoto van J.J. Weve, 1929, 1 stuk
'Gedichtenbundel voor opa op zijn 89ste verjaardag 11 maart 1941', 1941, 1 katern
Foto's van J.J. Weve opgebaard op zijn sterfbed, 1942, 1 omslag