131 Arbeidersbouwvereniging De Gezonde Woning Nijmegen 1911 - 1982


1.1.1 Vergaderstukken


Bestanddelen
Notulen van de 'huishoudelijke vergaderingen', de ledenvergaderingen, 1911 - 1960, 3 deel
Notulen van de bestuursvergaderingen, 1918 - 1960, 7 deel
Presentieregister van de ledenvergaderingen, 1921 - 1938, 1 deel