131 Arbeidersbouwvereniging De Gezonde Woning Nijmegen 1911 - 1982


1.2.1.2 Personeel


Bestanddelen
Rapport van de commissie van onderzoek naar de verspreiding van geruchten over de penningmeester; met bijlagen, 1926, 1 omslag
Loonstaten van het personeel, 1939 - 1957, 16 omslag
Loonstaten van het personeel, 1941 - 1953, 1967 - 1971, 8 deel
Stukken betreffende levensverzekeringen ten behoeve van een tweetal personeelsleden en de uitbetaling daarvan aan hun erven, 1943 - 1968, 1 omslag
Stukken betreffende personele aangelegenheden, 1945 - 1979, 1 omslag
Stukken betreffende de berekening van lonen en sociale premies, 1958 - 1964, 1 omslag
Stukken betreffende de W.W. en de Ziektewet, 1960 - 1979, 2 omslag
Stukken betreffende de CAO, 1960 - 1979, 2 omslag
Stukken betreffende loonbelasting, 1960 - 1979, 2 omslag
Stukken betreffende de pensioenen, 1960 - 1979, 2 omslag
Stukken betreffende de salariëring, 1960 - 1979, 1 omslag
Stukken betreffende de benoeming, funktieomschrijving en salariëring van personeel, 1961 - 1963, 1 omslag