131 Arbeidersbouwvereniging De Gezonde Woning Nijmegen 1911 - 1982


1.2.1.3 Financiën


Bestanddelen
Kasboeken van inkomsten en uitgaven, 1911 - 1966, 21 deel
Ingekomen stukken en afschriften van uitgaande stukken voornamelijk betreffende financiële aangelegenheden, 1912 - 1950, 5 omslag
Kasboeken van inkomsten en uitgaven, 1915 - 1945, 17 deel
Grootboeken van inkomsten en uitgaven, 1915 - 1960, 8 deel
Journalen van inkomsten en uitgaven, 1915 - 1930, 1961 - 1977, 4 deel; 7 omslag
Rekening-courant, 1916 - 1925, 1944 - 1951, 2 deel
Aandelenregisters en contributieboeken van de leden, 1916 - 1960, 8 deel
Registers van inkomsten van en uitgaven aan woningen, met name betreffende huren en onderhoud, 1922 - 1961, 1972 - 1978, 12 deel
Ingekomen stukken van de Rijksverzekeringsbank betreffende geldleningen, 1923 - 1926, 1 omslag
Ingekomen stukken en afschriften van uitgaande stukken betreffende belastingen en subsidies (bijdrage Woningwet), 1924 - 1940, 3 omslag
Contributielijsten van de leden, 1931 - 1944, 4 omslag
Memoriaal, 1931 - 1954, 3 deel
Stukken betreffende gevoerde gerechtelijke procedures, inzake onder andere huurachterstanden, huisuitzettingen en conflicten met toeleveranciers, [circa 1934] - 1956, 1 omslag
Stukken betreffende het afsluiten van brandverzekeringen, 1946 - 1979, 2 omslag
Processen-verbaal van de kascontrole, 1952 - 1964, 1 omslag
Register met jaaroverzichten van inkomsten van en uitgaven aan woningen, 1954 - 1963, 1 deel
Stukken betreffende de uitkering van dividend, 1955 - 1965, 1 omslag
Stukken betreffende het opstellen van begrotingen van inkomsten en uitgaven, 1959 - 1962, 1 omslag
Stukken betreffende het afsluiten van brandverzekeringen, 1961 - 1963, 1 omslag
Ingekomen stukken en afschriften van uitgaande stukken betreffende financiële aangelegenheden, voornamelijk over onderhoud en lonen; alfabetisch geordend op naam van de afzender of geadresseerde, 1961 - 1963, 3 omslag
12