1606 Familie Hallo 1749, 1830 - 2016


Hoofdcategorie 11 Families en personen
Archiefvormer Familie Hallo (1749)
Periode 1749, 1830 - 2016
Bereik en inhoud Het archief bevat stukken betreffende de familie Hallo en aangetrouwde families, waaronder Hamerslag, Hengst en Van Houweninge, met name genealogische gegevens, persoonlijke stukken en koopakten.
Omvang 2,75 m.
Medium Papier
Openbaarheid Deels openbaar
Verantwoording Renier van de Giessen, Robert Spanings (2018)
Geschiedenis van het archief Het archief berustte oorspronkelijk bij diverse leden van de familie. Uiteindelijk droeg P. Hallo te Nijmegen de bij haar berustende familiestukken in 2016 over aan het Regionaal Archief Nijmegen.
Verwerving Schenking 2018
Aanvullingen 2017
Selectie Een aantal stukken is geretourneerd naar de eigenaar van het archief (0,75 meter).
Ordening De inventaris is onderverdeeld in de rubrieken archief en documentatie. Binnen de rubriek archief is een onderscheid gemaakt tussen algemene stukken betreffende de familie Hallo en aangetrouwde families en stukken betreffende de afzonderlijke familieleden. Binnen de rubrieken zijn de archiefbeschrijvingen chronologisch geordend.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 1606 Familie Hallo 1749, 1830 - 2016, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".