131 Arbeidersbouwvereniging De Gezonde Woning Nijmegen 1911 - 1982


2 Documentatie


Bestanddelen
Statuten en enkele jaarverslagen van de Woningbouwvereniging De Gemeenschap te Nijmegen, 1926 - 1951, 1 omslag
Jaarverslag over 1934-1935 van de Coöperatieve Verbruiks- en Productievereeniging Vooruitgang te Nijmegen, 1935, 1 deel
Eerste exemplaar van 'Opbouw Nijmegen', het orgaan van de stichting Opbouw Nijmegen, 1946, 1 deel
Kingma, T.J.; De Woningbouwcorporatie, beheer, administratie en boekhouding; VUGA-Boekerij, 1954, 1 deel