1292 Gemeente Gendt 1936 - 2000


2.02.1.3.1 Uitbreidingsplannen


Bestanddelen
Stukken betreffende de vaststelling en goedkeuring van uitbreidingsplan Gendt 1951, 1947 - 1953, 3 omslag
Kaarten behorende bij het uitbreidingsplan Kapel, 1967, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van ontheffing van de gebruiksvoorschriften van Herziening Uitbreidingsplan 1962 voor het uitoefenen van een kapsalon in het pand Olyhorststraat 22, 1987, 1 omslag
Stukken betreffende de vaststelling en onthouding van het Uitbreidingsplan voor uitbreiding van het industrieterrein aan de Langstraat, partiële herziening 1964 nummer 1, met tekening, 1964 - 1965, 1 omslag
Stukken betreffende de vaststelling en goedkeuring van het uitbreidingsplan in hoofdzaak, herziening 1958, 1957 - 1962, 3 omslag
Kaarten van uitbreidingsplannen, 1959 - 1964, 7 blad
Stukken betreffende de voorbereiding en uitwerking van het Uitbreidingsplan in hoofdzaak, herziening 1962, 1961 - 1964, 3 omslag
Stukken betreffende de vaststelling van de partiële herziening van het uitbreidingsplan ten behoeve van de aanleg van het industrieterrein Gendt-Bemmel aan de Langstraat, 2 omslag
Stukken betreffende de herziening van het uitbreidingsplan in onderdelen 1962 en 1964, met tekeningen, 1961 - 1967, 2 omslag