1213 Secretarie Gemeente Nijmegen / Eigendom, openbare werken, belastingen 1946 - 1984


1.03 Herbouw en herstel van werken


Bestanddelen
Stukken betreffende klachten over en overleg tussen gemeenten en rijk inzake de wederopbouw, 1946 - 1959, 1 omslag
Stukken dienende ter documentatie bij de gemeentelijke planning van de wederopbouw; met tekening, 1945 - [circa 1950], 1 omslag
Stukken betreffende de meningsvorming met betrekking tot de noodwetgeving inzake de wederopbouw, 1946, 1 omslag
Stukken betreffende de stedenbouwkundige behandeling van en supervisie over wederopbouwwerken, 1946 - 1952, 1 omslag
Stukken betreffende de interne rapportage over de plaatselijke wederopbouw, 1947, 1 omslag
Stukken betreffende de oprichting van, subsidie aan en rapportage door de stichting Opbouw Nijmegen, 1946 - 1947, 1 omslag
Notulen van de Coördinatiecommissie Wederopbouw, 1947 - 1948, 1 omslag
Notulen van de Commissie tot wederopbouw van het Land van Maas en Waal, 1946 - 1948, 1 omslag
Stukken betreffende de plaatselijke organisatie van de wederopbouw en overname van de werkzaamheden van het rijk, 1946 - 1950, 1 omslag
Stukken betreffende de totstandkoming van een wetsontwerp inzake materiële oorlogsschade, 1946 - 1950, 1 omslag
Stukken betreffende de opgave aan het rijk van de stand van zaken bij het herstel van de oorlogsschade en de herbouw in de gemeente, 1948 - 1951, 1 omslag
Stukken betreffende regelingen inzake rijksvergoeding voor de wederopbouwwerkzaamheden, 1949 - 1951, 1 omslag
Stukken betreffende diverse onderwerpen met betrekking tot afbraak en puinruimen in het kader van de wederopbouw, 1944 - 1963, 1 omslag
Stukken betreffende klachten en verzoeken van derden inzake puinruiming, 1946 - 1953, 1 omslag
Stukken betreffende onteigening van puin, 1947 - 1950, 1 omslag
Krantenartikelen naar aanleiding van een persconferentie op 2 maart 1950 inzake de voortgang van de wederopbouw, 1950, 1 katern
Wederopbouwplan Nijmegen; met bijlagen, 1946, 1 omslag
Stukken betreffende de vaststelling van de volgorde waarin openbare werken in de binnenstad moeten worden uitgevoerd in het kader van de wederopbouw, 1948 - 1949, 1 omslag
Stukken betreffende de deelneming aan het Contactorgaan voor herstel der getroffen gebieden van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 1946 - 1954, 2 omslag
Stukken betreffende de financiële afwikkeling van de kosten van en de rijksbijdragen aan de herbouw en het herstel van oorlogsschade aan gemeente-eigendommen, 1945 - [circa 1960], 4 omslag
12