1224 Secretarie Gemeente Nijmegen / Cultuur 1946 - 1984


Rubriek: 1.7.7 Eretekenen en eervolle onderscheidingen
Archief 1224 Secretarie Gemeente Nijmegen / Cultuur
Inventarisnummer 6847
Beschrijving Stukken betreffende Koninklijke onderscheidingen
Periode 1946 - 1984
Bereik en inhoud * Koninklijke onderscheiding voor verleende hulp aan geallieerden en Amerikaanse adoptie van
Nijmegen
* Gegevens, opgaven overleden gedecoreerden
* Terugzending van Rijkswege verstrekte ordetekenen
* Uitreiking door burgemeester van Nijmegen van zogenaamde museummedaille (ir. Struik Dalm)
* Kennisgevingen van door derden aan Nijmeegse ingezetenen uitgereikte onderscheidingen
* Adhesiebetuiging aan verzoeken toekenning Koninklijke onderscheidingen
* Weigeringen om toegekende Koninklijke onderscheidingen in ontvangst te nemen
* Bestelling van ordetekenen
* Diversen
* Overzichten (niet-)verleende onderscheidingen
Vorm 1 pak