1222 Secretarie Gemeente Nijmegen / Maatschappelijke zorg 1946 - 1984


1.2.09.1 Algemeen


Bestanddelen
Nota's, rapporten en publicaties van de Stichting Raad voor Maatschappelijke Opbouw (R.M.O.), 1977 - 1980, 17 omslag
Verslag van het Drug Opvang Centrum te Nijmegen over de periode juni 1972-oktober 1973, 1972 - 1973, 1 katern
Stukken betreffende de hulpverlening aan aan drugs verslaafde Molukse jongeren, 1978 - 1984, 1 omslag
Stukken betreffende de instelling, samenstelling, taak en werkwijze van een Werkgroep Hulpverlening aan Jongeren in Nijmegen (Werkgroep Welten), 1978 - 1980, 1 omslag
Vergaderstukken van de Werkgroep Hulpverlening aan Jongeren in Nijmegen (Werkgroep Welten), 1979 - 1980, 3 omslag
Stukken betreffende een nota 'Hulpverlening aan jongeren in Nijmegen' van de Werkgroep Hulpverlening aan Jongeren in Nijmegen (Werkgroep Welten), 1979 - 1980, 2 omslag
Stukken betreffende de hulpverlening aan jongeren, de positie daarbinnen van de Stichting Aktie, Informatie en Dienstverlening (Stichting A.I.D.) en de erkenning van die stichting, 1981, 2 omslag
Stukken betreffende de Stichting Aktie, Informatie en Dienstverlening (Stichting A.I.D.), 1975 - 1983, 1 omslag
Stukken betreffende de huisvesting van de Stichting Aktie, Informatie en Dienstverlening (Stichting A.I.D.) in een pand aan de Mr. Franckenstraat 72, 1973 - 1983, 1 omslag
Stukken betreffende personeelsaangelegenheden van de Stichting Aktie, Informatie en Dienstverlening (Stichting A.I.D.), 1974 - 1984, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van jaarlijkse subsidies aan de Stichting Aktie, Informatie en Dienstverlening (Stichting AID), geordend op subsidiejaar, 1973 - 1984, 4 omslag
Stukken betreffende een AROB-beroep van de Stichting Aktie, Informatie en Dienstverlening (Stichting A.I.D.) tegen een afgewezen verzoek tot subsidiëring van een administratief medewerker, 1976 - 1978, 1 omslag
Stukken betreffende de ontwikkeling van het Drug Opvang Centrum (D.O.C.) naar de Stichting Aktie, Informatie en Dienstverlening (Stichting A.I.D.), de oprichting van de stichting en de verlening van een subsidie in de aanloopkosten van de stichting, 1972 - 1975, 1 omslag
Stukken betreffende hulpverlening aan jongeren in verband met drugsgebruik, 1973 - 1974,
Stukken betreffende een evaluatie van het experiment Aktie, Informatie en Dienstverlening (Stichting A.I.D.) over de periode mei 1974 tot juni 1975 en de verlenging van het experiment met een jaar, 1974 - 1976, 1 omslag
Stukken betreffende een evaluatie van het experiment Aktie, Informatie en Dienstverlening (Stichting A.I.D.) over de periode juni 1975 tot april 1977, de beëindiging van het experiment en de start van overleg over de meest gewenste alternatieve hulpverlening aan jongeren, 1976 - 1979, 4 omslag
Nota van R. Ploeger betreffende randgroepjongeren en een aantekening daarover van P. Willemsen, 1983, 1 omslag
Stukken betreffende de Stichting Open Jongerencentrum Staddijk, 1984, 1 omslag
Stukken betreffende de beëindiging van de samenwerking tussen de Gemeentelijke Sociale Dienst (G.S.D.), de Stichting Aktie, Informatie en Dienstverlening (Stichting A.I.D.) en Stichting Jongerenopvanghuis Nijmegen (J.O.N.), 1984, 1 omslag