1222 Secretarie Gemeente Nijmegen / Maatschappelijke zorg 1946 - 1984


1.2.09.2 Meisjes. Vrouwen


Bestanddelen
Stukken betreffende de vaststelling van een verordening tot bepaling van de nadere eisen waaraan emancipatiewerk moet voldoen om voor subsidiëring in aanmerking te komen (Verordening Kwaliteitseisen Emancipatiewerk 1984 bij raadsbesluit van 10 oktober 1984), 1984, 1 omslag
Stukken betreffende een gemeentelijke nota 'Emancipatiebeleid in de gemeente Nijmegen', 1980 - 1984, 7 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de vrouwengroep van WiNaWan, 'Afu Sensi', 1981 - 1983, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de vrouwengroep De Bezige Bij, 1980 - 1983, 1 omslag
Stukken betreffende de Stichting Blijf van mijn Lijf, 1977 - 1984, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de Stichting Blijf van mijn Lijf, 1979 - 1984, 2 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan het Breed Overleg Vrouweneducatie, 1979 - 1981, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de vrouwengroep Dit Is Onze Morgen Hengstdal (D.I.O.M. Hengstdal), 1980 - 1983, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan het Dukenburgs Initiatief Vrouwen Aktiviteiten (D.I.V.A.), 1980 - 1984, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de werkgroep En Nu Verder, een werkgroep van en voor vrouwen met een borstamputatie, 1980 - 1984, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de vrouwenboekhandel, het café‚ en documentatiecentrum van de Nijmeegse Vereniging ter Bevordering van Vrouwencultuur De Feeks, 1979 - 1983, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, 1983 - 1984, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de Vrouwenkring Hatert, 1980 - 1984, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de Vereniging Wijkwinkel Nijmegen-Oost ten behoeve van een project taalcursussen voor buitenlandse vrouwen, 1980 - 1981, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de Werkgroep Aktiviteiten voor Vrouwen Hees/Heseveld, 1980 - 1984, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de Stichting Hysterika, 1983, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de plaatselijke afdeling van de Turkse vrouwenvereniging Hollanda Türkiyeli Kadinlar Birligi (H.T.K.B.), 1980 - 1984, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan het project Ina Tuni van de Stichting Jajasan dari Organisasi-Organisasi Maluku Selatan di Nijmegen, 1983, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de vrouwengroep De Inloop, 1981 - 1984, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de Joegoslavische vrouwengroep Jedinstvo, 1984, 1 omslag