1222 Secretarie Gemeente Nijmegen / Maatschappelijke zorg 1946 - 1984


1.2.10.01 Algemeen


Bestanddelen
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de Stichting Alleenstaande Ouders Nijmegen en Omstreken, 1983 - 1984, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidies voor activiteiten ten behoeve van etnische minderheden; geordend op subsidiejaar, 1979 - 1984, 6 omslag
Stukken betreffende een verzoek van de Stichting Instelling voor Maatschappelijk werk om subsidie voor het project 'Hulpverlening aan slachtoffers van delikten', 1983, 1 omslag