1222 Secretarie Gemeente Nijmegen / Maatschappelijke zorg 1946 - 1984


1.2.10.04 Getroffenen door oorlog


Bestanddelen
Stukken betreffende de noodvoedselvoorziening na de bevrijding van Nijmegen in september 1944, 1944 - 1946, 1 omslag
Stukken betreffende de zorg voor verzets- en represailleslachtoffers, 1947 - 1983, 1 omslag
Stukken betreffende rijksbijdragen voor het herstel van oorlogsschade aan gebouwen van particulieren, 1946 - 1957, 1 omslag
Stukken betreffende het garanderen van door oorlogsslachtoffers aangegane geldleningen ten behoeve van de herbouw van panden, 1952 - 1964, 1 omslag
Stukken betreffende een financieringsregeling met betrekking tot rijksbijdragen voor het herstel van oorlogsschade aan gebouwen van particulieren, 1949 - 1957, 1 omslag
Stukken betreffende de verkrijging van voorschotten op rijksbijdragen voor het herstel van oorlogsschade aan gebouwen van particulieren, 1946 - 1954, 1 omslag
Stukken betreffende de verrekening van aannemerskredieten met rijksbijdragen voor het herstel van oorlogsschade aan gebouwen van particulieren, 1946 - 1947, 1 omslag
Stukken betreffende de herbouw- en bestedingsplicht met betrekking tot de verkrijging van rijksbijdragen voor het herstel van oorlogsschade aan gebouwen van particulieren, 1948, 1 omslag
Stukken betreffende een gemeentelijk Kernplan 1951 ingevolge de Wet op de Materiële Oorlogsschaden ten behoeve van de verkrijging van rijksbijdragen voor het herstel van oorlogsschade aan gebouwen van particulieren, 1951 - 1952, 1 omslag
Stukken betreffende de vaststelling van huurprijzen vanaf oktober 1962 in het kader van verkregen rijksbijdragen voor het herstel van oorlogsschade aan gebouwen van particulieren, 1962 - 1972, 1 omslag
Alfabetische index op naam op de inv.nrs. 10190-10519, [circa 1946], 1 omslag
Stukken betreffende van andere gemeenten overgenomen rijksbijdragen voor het herstel van oorlogsschade aan gebouwen van particulieren, alfabetisch op plaatsnaam geordend, 1948 - 1958, 1 omslag
Stukken betreffende de declaratie bij het rijk van uitbetaalde vergoedingen voor de aanloopkosten van de emigratie van diverse Nijmegenaren, 1955 - 1979, 1 omslag
Stukken betreffende de zorg voor omstreeks 1957 uit Indonesië gevluchte Nederlanders, de declaratie bij het rijk van kosten in verband met de repatriëring van en circulaires van derden met betrekking tot de zorg voor geïmmigreerde Nederlanders, 1951 - 1984, 1 omslag
Personeeldossier', stukken betreffende de zorg voor bepaalde geïmmigreerde Nederlandse personen en gezinnen, 1946 - 1970, 1 omslag
Declaraties aan het rijk betreffende verleende uitkeringen aan oorlogsslachtoffers, 1944 - 1946, 11 omslag
Stukken betreffende diverse acties, schenkingen en adopties van derden ter verlening van geldelijke en materiële hulp aan getroffenen na de bevrijding van Nijmegen in september 1944, met uitzondering van de adoptie van Nijmegen door Albany (Verenigde Staten), 1945 - 1948, 5 omslag
Stukken betreffende de adoptie van Nijmegen door Albany NY (Verenigde Staten), 1945 - 1956, 6 omslag
Stukken betreffende diverse evacuatieposten ten behoeve van de evacuatie bij de bevrijding van Nijmegen in september 1944, 1946 - 1953, 6 omslag
Stukken betreffende diverse noodziekenhuizen en -sanatoria na de bevrijding van Nijmegen in september 1944, 1944 - 1951, 3 omslag