1222 Secretarie Gemeente Nijmegen / Maatschappelijke zorg 1946 - 1984


1.2.10.04 Getroffenen door oorlog


Bestanddelen
Circulaires van het rijk betreffende rijksbijdragen voor het herstel van oorlogsschade aan gebouwen van particulieren, 1946 - 1957, 2 omslag
Stukken betreffende de uitbetaling van rente van niet opgenomen renteloze bouwkredieten voor het herstel van oorlogsschade aan gebouwen van particulieren, 1948 - 1960, 2 omslag
Stukken betreffende aan particulieren overgedragen rijksbijdragen voor het herstel van oorlogsschade aan gebouwen van particulieren, alfabetisch geordend op achternaam, 1953 - 1960, 2 omslag
Stukken betreffende de verkrijging van rijksbijdragen voor het herstel van oorlogsschade aan gebouwen van particulieren, alfabetisch op straatnaam geordend, 1947 - [circa 1961], 327 omslag