1222 Secretarie Gemeente Nijmegen / Maatschappelijke zorg 1946 - 1984


1.2.10.06 Vreemdelingen


Bestanddelen
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan het Taalprojekt Buitenlanders Nijmegen-Oost, 1982 - 1984, 1 omslag
Stukken betreffende de Türkeyeli Isçiler Dernegi (T.I.D.), 1982 - 1984, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de Türkeyeli Isçiler Dernegi (T.I.D.), 1980 - 1984, 1 omslag
Stukken betreffende de huisvesting van en de verlening van subsidie aan de Griekse Gemeenschap Nijmegen en Omstreken (G.G.N.O.), 1979 - 1985, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de Werkgroep Buitenlanders/Nederlanders Dukenburg, 1984, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de Werkgroep Buitenlanders Willemskwartier, 1981 - 1984, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de Werkgroep Buitenlanders Wolfskuil-Rozenbuurt, 1978 - 1984, 1 omslag
Stukken betreffende de oprichting van en verlening van subsidie aan de Latijns-Amerika Groep voor Latijns-Amerikaanse vluchtelingen, 1980 - 1984, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van een eenmalige subsidie aan het Chili Komitee Nijmegen ten behoeve van de organisatie van een sociaal-culturele manifestatie, 1983, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan het Centro Ricriativo Lavoratori Italiani Nijmegen en Omstreken (C.R.L.I.), 1982 - 1983, 1 omslag
Nota van W. Vegt van de Raad voor Maatschappelijke Opbouw met gegevens betreffende het aantal en de leeftijd van buitenlanders in Nijmegen, 1977, 1 stuk
Stukken betreffende de verlening van medewerking aan diverse acties en maatregelen met betrekking tot de zorg voor vreemdelingen in het buitenland, 1952 - 1980, 5 omslag
Stukken betreffende een stageonderzoek 'Gast?? Onderzoek naar huisvestings-, onderwijs- en gezondheidszorgsituatie van buitenlandse werknemers in Nijmegen' door vier sociologiestudenten in samenwerking met de Raad voor Maatschappelijke Opbouw, 1973 - 1976, 8 omslag
Stukken betreffende problemen met betrekking tot de activiteiten van de Turkse organisatie Grijze Wolven, 1978 - 1980, 2 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidies aan de Stichting Bijstand Buitenlandse Werknemers (S.B.B.W.), 1966 - 1984, 4 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de Stichting Gastarbeidwinkel, geordend op subsidiejaar, 1977 - 1985, 3 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de Stichting Turks/Nederlandse Vriendschap (S.T.N.V.), geordend op subsidiejaar, 1979 - 1984, 2 omslag
Stukken betreffende tolk- en vertaalvoorzieningen, 1981 - 1984, 2 omslag
--
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de Turkse vrouwenvereniging Türkiyeli Kadinlar Dernegi (T.K.D.), 1982 - 1984,
--
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de Vereniging Wijkwinkel Nijmegen-Oost ten behoeve van een project taalcursussen voor buitenlandse vrouwen, 1980 - 1981,