1222 Secretarie Gemeente Nijmegen / Maatschappelijke zorg 1946 - 1984


1.2.10.08 Zij die behoren tot bepaalde beroeps- en bedrijfskringen


Bestanddelen
Stukken betreffende de instelling, samenstelling en verlening van presentiegelden aan de leden van de Plaatselijke Commissie Zelfstandigen ter advisering van het gemeentebestuur op het gebied van de uitvoering van de Rijksgroepsregeling Zelfstandigen, 1965 - 1981, 1 omslag
Stukken betreffende de zorg voor kunstenaars, 1949 - 1983, 1 omslag
Stukken betreffende de deelname aan een experiment inzake het functioneren van de Beeldende Kunstenaars regeling (B.K.R.), bezwaren daartegen van een aantal kunstenaars en de beëindiging van de deelname aan het experiment, 1980 - 1982, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van opdrachten aan en de aankoop van kunstwerken van kunstenaars in het kader van de Beeldende Kunstenaars regeling (B.K.R.), 1971 - 1982, 2 omslag
Stukken betreffende de verdeling van kunstwerken die zijn aangekocht in het kader van de Beeldende Kunstenaars regeling (B.K.R.), 1971 - 1984, 5 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie door de gemeente en het rijk aan de Stichting Voorzieningsfonds voor Kunstenaars, geordend op subsidiejaar, 1946 - 1984, 2 omslag
Stukken betreffende de Gemeentelijke Commissie voor Sociale Kunstopdrachten, 1951 - 1969, 1 omslag
Stukken betreffende de regeling van de presentiegelden voor de leden van de Commissie Complementaire Arbeidsvoorziening Beeldende Kunstenaars en een concept van een Partnerregeling Beeldende Kunstenaars, 1979 - 1980, 1 omslag
Stukken betreffende de samenstelling van de Commissie Complementaire Arbeidsvoorziening Beeldende Kunstenaars, 1970 - 1983, 2 omslag
Vergaderstukken van de Commissie Complementaire Arbeidsvoorziening Beeldende Kunstenaars, 1971 - 1984, 25 omslag