1222 Secretarie Gemeente Nijmegen / Maatschappelijke zorg 1946 - 1984


Rubriek: 1.2.10.08 Zij die behoren tot bepaalde beroeps- en bedrijfskringen
Archief 1222 Secretarie Gemeente Nijmegen / Maatschappelijke zorg
Inventarisnummer 10650
Beschrijving Stukken betreffende de zorg voor kunstenaars
Periode 1949 - 1983
Bereik en inhoud * Circulaires en richtlijnen van en inlichtingen van en aan derden
* Inschakeling van adviescommissies voor de uitvoering van de Regeling Complementaire Arbeidsvoorziening Beeldende Kunstenaars, 1972
* Inbewaringneming van kunstwerken die zijn aangekocht in het kader van de Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR), 1974-1975
* Memorandum van het hoofd van afdeling V inzake de verkoop van ingevolge de Beeldende Kunstenaars Regeling (B.K.R.) aan de gemeente toegewezen
kunstwerken, 1975
* Afspraken met de gemeente Arnhem met betrekking tot het geven van adviezen aan andere gemeenten over de toepassing van de Beeldende Kunstenaars regeling (B.K.R.), 1977-1983
* Adhesiebetuiging aan een petitie van zes kunstenaarsbonden aan de Tweede Kamer om bezuinigingen in te trekken en het Heroverwegingsrapport Beeldende Kunstenaars Regeling niet uit te voeren, 1982-1983
Vorm 1 omslag

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie