1222 Secretarie Gemeente Nijmegen / Maatschappelijke zorg 1946 - 1984


1.2.10.11 Werklozen


Bestanddelen
Stukken betreffende de verdeling van de door het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (C.R.M.) aan het rayon Nijmegen beschikbaar gestelde gelden ten behoeve van sociaal- culturele voorzieningen voor jeugdige werklozen, 1982, 1 omslag
Stukken betreffende de zorg voor werklozen, 1975 - 1984, 1 omslag
Stukken betreffende de Stichting Werklozen-Inloopcentrum Dukenburg, 1982 - 1985, 1 omslag; 1 stuk
Stukken betreffende een ontwikkelingsproject in het kader van de jeugdwerkloosheid 'Opbouwwerk en werkgelegenheid jongeren', uitgevoerd door de Raad voor Maatschappelijke Opbouw (R.M.O.), 1981 - 1985, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de uitvoering van het Gemeenschapstakenplan voor Werkloze Jongeren van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (W.V.C.), 1982 - 1983, 1 omslag
Stukken betreffende pogingen van het Gewestelijk Arbeidsbureau Nijmegen en de Stichting Geef Ons een Kans (G.O.E.K.) tot het opzetten van werkervaringsprojecten voor werkloze jongeren, 1983, 1 omslag
Stukken betreffende een Project Werkloze Onderwijzers, 1981 - 1983, 1 omslag
Stukken betreffende de Werkgroep Schoolverlaters, 1982 - 1983, 1 omslag
Vergaderstukken van de Projektgroep Werklozen-Plaatsen, 1980 - 1982, 3 omslag
Vergaderstukken van de Stuurgroep Werklozenbeleid, 1982 - 1985, 4 omslag
Stukken betreffende Experimentele Arbeidsprojecten Jeugdige Werklozen (EAJ-projecten), 1980 - 1983, 2 omslag
Stukken betreffende de nota 'Werklozen', een inspraaknota ‘Werklozen’ en de vaststelling van een beleid met betrekking tot werklozen naar aanleiding van deze nota's, 1981 - 1982, 1 omslag
Stukken betreffende de gemeentelijke Commissie Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemers, 1965 - 1983, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan en de opheffing van de Initiatiefgroep Jeugdwerkloosheid, 1975 - 1977, 1 omslag
Stukken betreffende het ‘Werklozenprojekt Nijmegen’, 1976 - 1984, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de start van het ‘Werklozenproject Nijmegen’ door de huur van een pand aan de Gerard Noodtstraat 9, de inrichting daarvan als trefcentrum en de verlening van een subsidie over 1976, 1975 - 1977, 3 omslag
Stukken betreffende de voortzetting van de medewerking aan het ‘Werklozenproject Nijmegen’ door de opheffing van de experimentele status, de uitbreiding van de beschikbare ruimte, de inrichting daarvan en de verlening van een subsidie over 1977, 1976 - 1979, 2 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan het ‘Werklozenproject Nijmegen’, 1978 - 1984, 7 omslag
Stukken betreffende de huur van ruimten in een pand aan de Gerard Noodtstraat 3-5 van het Nederlands Katholiek Vakverbond (N.K.V.) ten behoeve van een uitbreiding van de cursusruimte van het ‘Werklozenproject Nijmegen’, 1979 - 1984, 1 omslag
Stukken betreffende de huur van een pand aan de Gerard Noodtstraat 9 van het Nederlands Katholiek Vakverbond (N.K.V.) ten behoeve van de huisvesting van het ‘Werklozenproject Nijmegen’, 1976 - 1984, 1 omslag
12