1222 Secretarie Gemeente Nijmegen / Maatschappelijke zorg 1946 - 1984


1.2.10.11 Werklozen


Bestanddelen
Stukken betreffende de zorg voor werklozen, 1975 - 1984, 1 omslag
Stukken betreffende een ontwikkelingsproject in het kader van de jeugdwerkloosheid 'Opbouwwerk en werkgelegenheid jongeren', uitgevoerd door de Raad voor Maatschappelijke Opbouw (R.M.O.), 1981 - 1985, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de uitvoering van het Gemeenschapstakenplan voor Werkloze Jongeren van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (W.V.C.), 1982 - 1983, 1 omslag
Stukken betreffende pogingen van het Gewestelijk Arbeidsbureau Nijmegen en de Stichting Geef Ons een Kans (G.O.E.K.) tot het opzetten van werkervaringsprojecten voor werkloze jongeren, 1983, 1 omslag
Stukken betreffende een Project Werkloze Onderwijzers, 1981 - 1983, 1 omslag
Stukken betreffende de Werkgroep Schoolverlaters, 1982 - 1983, 1 omslag
Stukken betreffende de nota 'Werklozen', een inspraaknota ‘Werklozen’ en de vaststelling van een beleid met betrekking tot werklozen naar aanleiding van deze nota's, 1981 - 1982, 1 omslag
Stukken betreffende de gemeentelijke Commissie Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemers, 1965 - 1983, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan en de opheffing van de Initiatiefgroep Jeugdwerkloosheid, 1975 - 1977, 1 omslag
Stukken betreffende het ‘Werklozenprojekt Nijmegen’, 1976 - 1984, 1 omslag
Stukken betreffende de huur van ruimten in een pand aan de Gerard Noodtstraat 3-5 van het Nederlands Katholiek Vakverbond (N.K.V.) ten behoeve van een uitbreiding van de cursusruimte van het ‘Werklozenproject Nijmegen’, 1979 - 1984, 1 omslag
Stukken betreffende de huur van een pand aan de Gerard Noodtstraat 9 van het Nederlands Katholiek Vakverbond (N.K.V.) ten behoeve van de huisvesting van het ‘Werklozenproject Nijmegen’, 1976 - 1984, 1 omslag
Stukken betreffende personeelsaangelegenheden van het ‘Werklozenproject Nijmegen’, 1977 - 1982, 1 omslag
Rapporten, brochures, en verslagen van derden, tijdschrift- en krantenartikelen betreffende werklozenprojecten in het algemeen en het ‘Werklozenproject Nijmegen’ in het bijzonder, 1976 - 1982, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de Protestantse Stichting Geestelijke Gezondheidszorg te Nijmegen, later Stichting Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (R.I.A.G.G.) ten behoeve van een werklozenproject, 1980 - 1984, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van medewerking en subsidie aan de Stichting Begeleide Stap in de Maatschappij ten behoeve van diverse activiteiten ter begeleiding van voormalige leerlingen van de RK Technische School St. Jozef voor Individualiserend Technisch Onderwijs (I.T.O.), 1982 - 1983, 1 omslag
Stukken betreffende sociale voorzieningen, 1950 - 1984, 1 omslag
Stukken betreffende het treffen van een uitkeringsregeling met het Gewestelijk Arbeidsbureau Nijmegen en de verkrijging van een rijksbijdrage ten behoeve van arbeiders die bij de Combinatie Opruimingswerken Nijmegen en vervolgens bij Smit Transformatoren B.V. hebben gewerkt en zijn ontslagen in opdracht van het Militair Gezag, 1946 - 1947, 1 omslag
Stukken betreffende de declaratie aan het rijk van de kosten voor de gratis verstrekking van melk aan kinderen van werklozen, 1943 - 1946, 1 omslag
Stichtingsakte, statuten en huishoudelijk reglement van de Stichting Uitvoerend Comité‚ voor Culturele Werklozenzorg Nijmegen, (1935), 1949, 1 omslag
12