1222 Secretarie Gemeente Nijmegen / Maatschappelijke zorg 1946 - 1984


Rubriek: 1.2.10.11 Werklozen
Archief 1222 Secretarie Gemeente Nijmegen / Maatschappelijke zorg
Inventarisnummer 10740
Beschrijving Stukken betreffende sociale voorzieningen
Periode 1950 - 1984
Bereik en inhoud * Circulaires van en inlichtingen van en aan derden
* Verkrijging van rijksbijdragen in de kosten van de controle van werklozen, 1950
* Onderzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid naar de uitvoering van de complementaire voorzieningen over 1961-1964, 1967-1968
* Inzending van declaraties en dergelijke en verkrijging van doorlopende voorschotten op de rijkssubsidie, 1954-1975
* Verkrijging van een rijksbijdrage in het salaris van Th.W.J. van As, 1960
* Voor kennisgeving aangenomen stukken
* Verlaging van uitkeringen ingevolge de Wet Werkloosheidsvoorziening (W.W.V.) tot 60% van het loon voor werknemers die via zogenaamde koppelbazen in Duitsland werkten, 1970
* Regeling voor de uitvoering van de Werkloosheidswet (W.W.) en Wet Werkloosheidsvoorzieningen (W.W.V.) ten aanzien van werknemers van Smit Transformatoren B.V. die afvloeien als gevolg van collectief ontslag, 1977
* Dubbelen
* Wijziging van de regeling voor de inlevering van inkomstenformulieren en omzetting van de weekbetaling van W.W.V.-uitkeringen in maandbetalingen, 1980
Vorm 1 omslag

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie